Prawo pracy

  • reprezentowanie Klientów w postępowaniach sądowych związanych z prawem pracy,
  • doradztwo w sporach ze związkami zawodowymi,
  • doradztwo w kwestiach związanych ze zwolnieniami grupowymi,
  • opracowywanie projektów umów o pracę, kontraktów menadżerskich, regulaminów pracy, wynagradzania, itp.
  • sporządzanie opinii prawnych z zakresu prawa pracy,
  • prowadzenie spraw o zapłatę zaległego wynagrodzenia,
  • prowadzenie spraw o przywrócenie do pracy,
  • sprawy o odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie stosunku pracy,
  • doradztwo prawne w zakresie prawa pracy.